NGUYỄN THỊ XUÂN TRANH

no slogan
About me
3 năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viên. Đã từng nhận tour đi nước ngoài. Là người vui vẻ, nhiệt tình và có óc hài hước.
My experience
3 năm, 7 tháng, 8 ngày
My diploma
Cử nhân chuyên ngành du lịch
Language
English
Location active
Việt Nam - Hà Nội
Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Việt Nam - Đà Nẵng
Việt Nam - Khánh Hòa
Việt Nam - Lâm Đồng
United States - Chicago
United States - New York
Việt Nam - Thái Nguyên
Việt Nam - Lạng Sơn
Promotion
Number of passengers(person) Time (h) Money (usd)
No price
Guide card information
ID card: 152140117
Card type: international
Place of issue: Bình Định
Expiration date: 2017-08-16
Language:  English , Amharic , Breton