PHẠM ĐỨC KHÔNG

no slogan
About me
Cẩn trọng, am hiểu nhiều địa danh nổi tiếng ở Vĩnh Phúc và các vùng lân cận.
My experience
20 năm
My diploma
đại học
My hobby
Đọc sách, đi du lịch.
Language
English
Location active
Việt Nam - Vĩnh Phúc
Promotion
Number of passengers(person) Time (h) Money (usd)
No price
Guide card information
ID card: 126170195
Card type: international
Place of issue:
Expiration date: 2020-12-14
Language:  English
My services
Airport pickup
Shopping
City tours
Food & Restaurant
Nightlife & Bar
Hotel booking
Sports & Outdoor activities
Transportation
Train
Boat
Car
City Tours
Bicycle