PHẠM VĂN THIÊN

no slogan
About me
Là người hài hước, hóm hỉnh, thích các hoạt động tập thể, đam mê ca hát nhảy múa.
My experience
9 năm
My diploma
đại học
Language
English , Vietnamese
Location active
Việt Nam - Ninh Bình
Promotion
Number of passengers(person) Time (h) Money (usd)
No price
Guide card information
ID card: 137180149
Card type: international
Place of issue:
Expiration date: 2023-02-08
Language:  English
My services
Airport pickup
Shopping
City tours
Food & Restaurant
Nightlife & Bar
Hotel booking
Sports & Outdoor activities
Transportation
Train
Boat
Car
City Tours
Bicycle