VŨ THỊ HỒNG THỦY

Ý chí là điều quan trọng - chừng nào bạn có nó, bạn vẫn an toàn.
About me
vui vẻ, hòa động, biết cách chăm sóc người già và trẻ nhỏ, có kinh nghiệm trong các chuyến đi dài.
My experience
7 tháng
My diploma
đại học
My hobby
đi pic nik với gia đình, đọc sách nuôi dạy con cái.
Language
Russian , Vietnamese
Location active
Việt Nam - Ninh Bình
Promotion
Number of passengers(person) Time (h) Money (usd)
No price
Guide card information
ID card: 137180155
Card type: international
Place of issue:
Expiration date: 2023-05-17
Language:  Russian
My services
Airport pickup
Shopping
City tours
Food & Restaurant
Nightlife & Bar
Hotel booking
Sports & Outdoor activities
Transportation
Train
Boat
Car
City Tours
Bicycle